Informatie 


Wat doet Senioren Collectief West Friesland 

Senioren collectief West-Friesland biedt individuele zorg in de gemeente Hoorn, voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen.  Er wordt ondersteuning en begeleiding geboden bij de dagelijkse handelingen. Deze individuele zorg wordt gegeven door opgeleide en ervaren zorgprofessionals. Er wordt in overleg met de cliënt en mantelzorger gekeken waar ondersteuning en/of begeleiding bij nodig is. Iedere thuissituatie is verschillend, wij passen onze zorg daarop aan. Hierbij is het verhogen van de zelfredzaamheid het uitgangspunt. 

Doel 

Het doel van individuele begeleiding is :

  •  Ouderen kunnen in hun eigen omgeving blijven wonen.
  •  Ouderen krijgen dagstructuur
  •  Wensen en behoeften van de ouderen staan bovenaan
  •  De zelfredzaamheid wordt verhoogd.
  •  Nemen deel in de maatschappij.
  •  Hebben contacten hebben met anderen. 
  • Het ontlast de mantelzorgers en werkt nauw samen met andere zorgverleners om zo de juiste zorg te kunnen bieden. 

Hoe verloopt dit proces

In de meeste gevallen wordt er door een huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige contact opgenomen met Senioren Collectief-West Friesland. Mantelzorgers, familie leden of kennissen van de ouderen mogen natuurlijk ook altijd contact opnemen, zie contact. 

Bij een nieuwe zorg aanvraag wordt er gestreefd om binnen 3 werkdagen een intake gesprek te plannen. Er komt een verpleegkundige aan huis langs om de situatie in te schatten en er wordt nagegaan of de oudere voor individuele begeleiding in aanmerking komt. 

Er wordt zowel voor de WMO (gemeente)  als de WLZ (zorgkantoor) gewerkt. Kosten worden dus ook door de WMO of WLZ vergoed. 

Als een oudere in aanmerking komt voor de thuis begeleiding van Senioren Collectief West-Friesland wordt er gekeken welke werknemer het beste aansluit bij wensen en behoeften van de oudere. In overleg met de oudere en mantelzorger wordt er gekeken welke dag(en) en tijdstip(pen) het beste uitkomen waarop de werknemer langs komt. 


Goed om te weten 

Senioren Collectief West-Friesland biedt geen ondersteuning bij medische handelingen. 

De dagen waarop zorg verleend wordt is alleen op werkdagen, geen avond en nacht diensten.