Over ons 

De directeur van Senioren Collectief West-Friesland is werkzaam geweest als wijkverpleegkundige en in de huisartsenzorg als praktijkondersteuner. Er werd al snel opgemerkt dat er weinig tot geen zorg wordt geboden om ouderen in hun thuis situatie te begeleiden in de dagelijkse handelingen. Vaak nemen familieleden/mantelzorgers deze zorg op zich, daarbij komt dat een mantelzorger ook zijn of haar rustmomenten nodig heeft en familieleden hun tijd moeten verdelen tussen gezinsleven, werk en privé activiteiten. 

Door de toenemende druk op de verzorgingstehuizen is zo lang mogelijk thuis blijven wonen een noodzaak geworden. In veel situaties is er al thuiszorg ingeschakeld om de oudere te ondersteunen bij het wassen/aankleden en/of het uitvoeren van medische handelingen. Huishoudelijke hulp is ingezet voor de huishoudelijke taken en de fysiotherapeut om de mobiliteit te behouden. 

De thuiszorg heeft geen tijd om verdere begeleiding in de dagelijkse handelingen te bieden. Huishoudelijke hulp kan niet dagelijks komen om huishoudelijke taken op zich te nemen en de fysiotherapeut geeft oefeningen om de mobiliteit te behouden. Senioren collectief West-Friesland motiveert de oudere om samen met hen de oefeningen van de fysiotherapeut uit te oefenen, motiveert de ouderen om die zelfstandigheid in het huishouden te behouden. Daarnaast wordt er samen met de client en mantelzorger/familielid gekeken waar nog meer begeleiding en ondersteuning bij nodig is.